Přejít na obsah

DĚTI PŘI VLASTIVĚDĚ POZNÁVAJÍ MĚSTO

Jako každý rok i letos v rámci výuky Prvouky navštěvují děti ze třetích ročníku Základních škol ústeckou radnici. V úterý 8. října si radnici prohlédlo 25 dětí ze Základní školy Třebovská z Hylvát. Děti zde měly možnost seznámit s historií našeho města a prohlédnout si zasedací místnost rady města, obřadní síň a další prostory radnice. Navštívili také kancelář starosty a místostarostů, kde měli možnost vyzkoušet si starostovské křeslo a popovídat si s panem starostou. Nechyběla také návštěva Informačního centra a Městské policie. Radnicí třeťáky provedla tajemnice Eva Kalousková, která je zároveň seznámila s funkcemi města a úřadu.
news list