Přejít na obsah

18. ROČNÍK FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY SVATÉ CECÍLIE

V sobotu 5. října se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal již 18. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Letošního ročníku festivalu, který byl věnován 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se zúčastnilo pět sborů a čtyři varhaníci, kteří se představili v první části programu. Druhou částí programu pak byla zpívaná mše MISSA BREVIS od Jiřího Pavlici v podání studentů scholy SALAŠ z Hradce Králové a Komorního orchestru Ústí nad Orlicí pod vedením Lenky Barvínkové. Poslední částí festivalu byla mše svatá, kterou celebroval biskup Josef Kajnek. Tradiční festival pořádá Cecilská hudební jednota společně s Římskokatolickou farností – Děkanství Ústí nad Orlicí, Město Ústí nad Orlicí a řady sponzorů.
news list