Přejít na obsah

UDĚLOVALY SE CENY MĚSTA, STAROSTY A POČIN ROKU

Ve čtvrtek 3. října byly v Roškotově divadle v rámci slavnostního večera města Ústí nad Orlicí uděleny ceny města, cena starosty města a ocenění za počin roku. Udílení cen bylo doprovázeno vystoupením cimbálové muziky a folklorního tanečního souboru JARO a celý večer provázel mluveným slovem Alfréd Strejček. Navíc byly Ceny města a starosty doplněny krátkými video spoty, které přiblížili každého oceněného.   Prvním oceněným byl Stanislav Zeman starší, který získal Cenu starosty za aktivitu v oblasti osvětové činnosti v Ústí nad Orlicí - Kerharticích a za iniciativu a osobní nasazení při organizování setkávání seniorů.   Ceny za Počin roku si letos odnesli tři studenti. Konkrétně Barbora Kapounová získala cenu za vynikající sportovní výsledku ve stolním tenisu v roce 2012. Cenu v zastoupení převzal bratr, ale Barbora se nakonec na slavnostní večer dostavila a cenu si převzala dodatečně.. Druhou oceněnou byla Petra Vávrová za 1. místo ve výtvarné soutěži Artis Pictus v roce 2012. Cenu za Petru v zastoupení převzala maminka. Posledním oceněným Počinem roku byl Daniel Rössler a to za titul juniorskémi mistra světa v leteckém modelářství v roce 2012.   Následovalo předávání Cen města za rok 2012, které jsou udíleny na základě nominací veřejnosti a následném schválení zastupitelstvem města. Prvním oceněným se stal Josef Havel, který je mimo jiné držitelem Ceny starosty za rok 2007. Cenu města letos získal za celoživotní přínos v oblasti amatérského filmu a za publikační činnost, které se věnuje a se kterou sklízí velké úspěchy.   Další oceněným pak byl Ing. Ludvík Mátl a to za dlouhodobý přínos v oblasti orlickoústeckého betlemářství .  Posledním, ale o to vzácnějším oceněným, byl Prof. Václav Snítil z Prahy, který získal Cenu města za dlouhodobý přínos pro rozvoj Kocianovy houslové soutěže. Václav Snítil, který je posledním žijícím žákem houslového virtuosa Jaroslava Kociana, oslavil letos v březnu významné životní jubileum 85 let. Předávání ceny profesoru Snítilovi doprovázel potlesk všech přítomných a pan Snítil byl získáním ceny velmi dojat. V pátek 4. října se pak profesor Snítil stal čestným členem Cecilské hudební jednoty u příležitosti jejího 210 výročí založení. Řádným členem jednoty je již 72 let, tedy od roku 1941. Tehdy Jaroslav Kocian odhalil Snítilův talent a vybral si jej za svého žáka.   Zbývá dodat, že ceny všem oceněným předával starosta města Petr Hájek a místostarosta Jiří Holubář. Každý z oceněných se poté podepsal do pamětní knihy města.
news list