Přejít na obsah

TÝDEN KNIHOVEN PŘINESL BESEDU S PETROU PROCHÁZKOVOU

V rámci akce „Týden knihoven" se v úterý 1. října v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana konala beseda se známou spisovatelkou, novinářkou, válečnou zpravodajkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou.   Petra Procházková se narodila v roce 1964 v Českém Brodě. Po absolvování fakulty žurnalistiky University Karlovy pracovala několik měsíců pro časopis Květy. V lednu 1989 byla zatčena a následně propuštěna z redakce. K novinařině se vrátila v roce 1990 jako reportérka domácí rubriky Lidových novin. V průběhu devadesátých let se stala známou a uznávanou novinářkou mapující území rozpadajícího se Sovětského svazu. Na konci roku 1992 odjela jako zahraniční korespondentka do Moskvy, a o dva roky později založila spolu s Jaromírem Štětinou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, jež se specializuje na práci v krizových oblastech. V roce 1994 se osobně účastnila bombardování v Čečensku. V době diverzní akce Šamila Basajeva se s několika novináři nabídla jako rukojmí místo pacientů nemocnice. V roce 2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se intenzivně věnovala nezávislé, humanitární práci v Grozném. Zde založila dětský domov pro 50 válečných sirotků, o které se stále stará. Pro svoji nepohodlnost v očích ruských úřadů byla z Ruska vyhoštěna. Svou pozornost tedy upřela na jihovýchodní Asii - zejména Afghánistán. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afgánistánu i uprchlíkům v České republice.   zdroj: www.osobnosti.cz/petra-prochazkova.php
news list