Přejít na obsah

PO OSMNÁCTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v Kulturním domě v pondělí 23. září. V rámci bloku majetkoprávních úkonů byla schvalována Smlouva o budoucí smlouvě kupní se společností EWE s.r.o., která má záměr výstavby nového výrobního podniku v Hylvátech.  Podle této smlouvy převede společnost EWE stávajících 100 zaměstnanců do Ústí nad Orlicí a následně každý rok vytvoří 50 pracovních míst až do celkového počtu 250.   Dalším diskutovaným bodem pak byla finanční spoluúčast města na výstavbě nové tenisové haly. Původní záměr Tenisového klubu byl vybudovat novou halu v letošním roce. To se však z mnoha důvodů nepodařilo a tenisový klub tak požádal o podporu města v příštím roce.  Zastupitelé nakonec podporu a to i včetně případného navýšení schválili.   Jedním z posledních rozsáhlejších bodů jednání bylo vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže  Revitalizace území Perla 01. Soutěž bude vyhlášena začátkem října se lhůtou odevzdání návrhů koncem ledna 2014. Následně bude soutěž vyhodnocena odbornou porotou a výsledky budou samozřejmě prezentovány také veřejně.   Zasedání 18. zastupitelstva města starosta ukončil po 2,5 hodinách krátce před půl šestou. Usnesení s výsledky hlasování bude umístěno tento týden na našem webu. Další jednání zastupitelstva je pak předběžně plánováno na 11. listopadu.
news list