Program 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí PROGRAM 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 23.9.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. TAJ/1 - Informace o plnění usnesení ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
510 15:20
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1- Výkup p.p.č. 84/7 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
511 15:25
5. MPO/2 - Výkup p.p.č. 167/25 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
512 15:30
6. MPO/3- Kupní smlouva p.p.č. 176/9 a p.p.č. 667/45 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
513 15:35
7. MPO/4 - Převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevnímu bytu ÚOBD
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
514 15:40
8. MPO/5 - Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
515 15:45
9. MPO/6 -Kupní smlouva na prodej p.p.č. 501/136 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 923/188 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
516 15:50
10. MPO/7 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2360/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
517 15:55
11. MPO/8 - Kupní smlouva PLS Invest s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
518 16:00
12. MPO/9 - Prodej bytu do osobního vlastnictví
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
519 16:05
  Smlouva o budoucí smlouvě kupní se společností EWE s.r.o. Lanškroun (výstavba nového výrobního podniku v Ústí nad Orlicí - Hylváty)    
13. MPO/10 - Kupní smlouva EWE s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
520 16:10
  Finanční záležitosti    
14. FIN/1 Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu pro pana Václava Štěpánka
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
521 16:15
15. FIN/2 Návrh na poskytnutí půjčky z FRB pro společnost Isotep, s.r.o.
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
522 16:20
16. FIN/3 Návrh na schválení smlouvy o úvěru na financování akce snížení energetické náročnosti školských zařízení
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
523 16:30
17. FIN/4 Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
524 16:40
18. FIN/5 Návrh na schválení rozpočtových změn - vlastní rozpočtové změny
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
525 16:45
19. OŠKCP/1 -Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Basketbalový klub
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
526 16:50
20. OŠKCP/2 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - rolování slámy
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
527 16:55
21. OŠKCP/3 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - pí Francová
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
528 17:00
22. OŠKCP/4 - Program regenerace MPZ na rok 2013 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace a dotace z rozpočtu města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
529 17:05
23. OŠKCP/5 - záměr finanční spoluúčasti města na projektu výstavby tenisové haly
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
530 17:10
  Různé    
24. OŠKCP/6 - Návrh revokace usnesení ZM - udělení Ceny města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
531 17:20
25. STA/1 - Revitalizace území Perla 01 - vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
532 17:25
26. TAJ/2 - Návrh na neuplatnění práva na náhradu škody
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
533 17:35
27. Různé - korespondence, zápisy atd.
Korespondence:
1. Dotace - Tenisový klub
2. Poděkování - Ing. Stuber
3. Žádost - rychlá jízda - Dukla
Informace z dopravní komise
4. Žádost o likvidaci stromu - Kašparovi
5. Vyjádření Českého institutu pro výzkum závislostí

Zápis KV - 9.9.2013
Zápis FV
- 18.9.2013

Zápisy OSV:
1. Černovír - 13.6.2013, 5.9.2013
2. Kerhartice - 18.6.2013
3. Knapovec - 3.6.2013, 2.9.2013
4. Hylváty - 28.5.2013

Předkládá: Starosta
  17:40
28. Závěr
Předkládá: Starosta
  17:55

news list