Přejít na obsah

Program 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí PROGRAM 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 23.9.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. TAJ/1 - Informace o plnění usnesení ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
510 15:20
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1- Výkup p.p.č. 84/7 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
511 15:25
5. MPO/2 - Výkup p.p.č. 167/25 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
512 15:30
6. MPO/3- Kupní smlouva p.p.č. 176/9 a p.p.č. 667/45 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
513 15:35
7. MPO/4 - Převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevnímu bytu ÚOBD
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
514 15:40
8. MPO/5 - Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
515 15:45
9. MPO/6 -Kupní smlouva na prodej p.p.č. 501/136 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 923/188 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
516 15:50
10. MPO/7 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2360/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
517 15:55
11. MPO/8 - Kupní smlouva PLS Invest s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
518 16:00
12. MPO/9 - Prodej bytu do osobního vlastnictví
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
519 16:05
  Smlouva o budoucí smlouvě kupní se společností EWE s.r.o. Lanškroun (výstavba nového výrobního podniku v Ústí nad Orlicí - Hylváty)    
13. MPO/10 - Kupní smlouva EWE s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
520 16:10
  Finanční záležitosti    
14. FIN/1 Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu pro pana Václava Štěpánka
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
521 16:15
15. FIN/2 Návrh na poskytnutí půjčky z FRB pro společnost Isotep, s.r.o.
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
522 16:20
16. FIN/3 Návrh na schválení smlouvy o úvěru na financování akce snížení energetické náročnosti školských zařízení
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
523 16:30
17. FIN/4 Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
524 16:40
18. FIN/5 Návrh na schválení rozpočtových změn - vlastní rozpočtové změny
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
525 16:45
19. OŠKCP/1 -Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Basketbalový klub
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
526 16:50
20. OŠKCP/2 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - rolování slámy
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
527 16:55
21. OŠKCP/3 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - pí Francová
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
528 17:00
22. OŠKCP/4 - Program regenerace MPZ na rok 2013 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace a dotace z rozpočtu města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
529 17:05
23. OŠKCP/5 - záměr finanční spoluúčasti města na projektu výstavby tenisové haly
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
530 17:10
  Různé    
24. OŠKCP/6 - Návrh revokace usnesení ZM - udělení Ceny města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
531 17:20
25. STA/1 - Revitalizace území Perla 01 - vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
532 17:25
26. TAJ/2 - Návrh na neuplatnění práva na náhradu škody
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
533 17:35
27. Různé - korespondence, zápisy atd.
Korespondence:
1. Dotace - Tenisový klub
2. Poděkování - Ing. Stuber
3. Žádost - rychlá jízda - Dukla
Informace z dopravní komise
4. Žádost o likvidaci stromu - Kašparovi
5. Vyjádření Českého institutu pro výzkum závislostí

Zápis KV - 9.9.2013
Zápis FV
- 18.9.2013

Zápisy OSV:
1. Černovír - 13.6.2013, 5.9.2013
2. Kerhartice - 18.6.2013
3. Knapovec - 3.6.2013, 2.9.2013
4. Hylváty - 28.5.2013

Předkládá: Starosta
  17:40
28. Závěr
Předkládá: Starosta
  17:55

news list