Přejít na obsah

OSMDESÁTNÍCI SE SEŠLI NA RADNICI

Ve čtvrtek 19. září v odpoledních hodinách se již tradičně uskutečnilo setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno celkem 84 oslavenců z nichž se setkání zúčastnilo 45. Ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů. Program byl obohacen vystoupením dětí z Mateřské školy Heranova a žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí s podpisem pana starosty. Ženy ještě navíc dostali květinu. Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací místnosti, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města. Toto tradiční setkání se má ze strany jubilantů vždy velmi kladný ohlas.
news list