Přejít na obsah

Příprava autobusových jízdních řádů na období 2013/2014

Vážení spoluobčané, v současné době probíhá příprava autobusových jízdních řádů na období 2013/2014. Všechny připomínky a podněty občanů a cestujících, které jsme dosud obdrželi, byly předány na Krajský úřad Pardubického kraje k jejich zohlednění a zapracování. V případě, že máte nějaké další podněty k připravovaným jízdním řádům, sdělte je písemně na e-mail pirklová@muuo.cz nejpozději do 1.10.2013.   Občané okolních obcí mohou jízdní řády připomínkovat prostřednictvím svých starostů.   Ing. Marta Pirklová, MěÚ Ústí nad Orlicí - DSS
news list