Přejít na obsah

NEMOCNICE OTEVŘELA NOVÉ ODDĚLENÍ REHABILITACE

Nových prostor se dočkalo rehabilitační oddělení Orlickoústecké nemocnice. To bylo slavnostně otevřeno v úterý 17. září za účasti zástupců Pardubického kraje, měst a obcí ze spádové oblasti a mnoha dalších hostů. Nové prostory rehabilitačního oddělení vznikly ve spojovacím krčku mezi neurologickým a interním oddělením kam se rehabilitace přesunula z onkologického pavilonu hlavně z důvodu extrémního nárůstu ambulantních pacientů. Zdejší prostory umožňují i rozvoj dalších rehabilitačních metodik a vodoléčby.   Rehabilitační oddělení v současné době zajišťuje péči pro všechny hospitalizované pacienty nemocnice a ambulantní pacienty celé spádové oblasti. Nové prostory oddělení jsou nejlépe vybaveným ambulantním rehabilitačním zařízením v našem okrese. V novém pavilonu mají ambulantní pacienti k dispozici kompletní elektroléčbou, nově hydrogalvan dále terapeutický ultrazvuk, magnetoterapii, laseroterapii s hloubkovou i povrchovou sondou, rázovou vlnu, posilovací zařízení a mnoho dalších rehabilitačních prostředků.   Služby poskytované hospitalizovaným pacientům se zaměřují především na časnou rehabilitaci po mozkových příhodách, infarktech, demyelinizačních onemocněních, nervových parézách, úrazech, na nácvik sebeobsluhy a chůze, kondiční a dechová cvičení zaměřená na prevenci pooperačních komplikací a nácvik chůze po amputacích končetin.   Nové prostory tak přináší pacientům vyšší standart poskytovaných služeb v rozsáhlejším a moderním zázemí.
news list