Přejít na obsah

Začala výstava prací nejen uprchlíků „uMĚNÍM ŽIVOT“

V pondělí 9. září byla v Galerii pod radnicí otevřena výstava výtvarných prací klientů Správy uprchlických zařízení MV České republiky a partnerských institucí, které vznikly v rámci projektu Speciální výtvarná výchova. Projekt si klade za cíl inovaci studijních programů katedry výtvarné výchovy PdF MU.  Partnery projektu jsou Správa uprchlických zařízení MV ČR, Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, Diagnostický ústav pro mládež Veslařská, Brno, Muzeum romské kultury, Domov pro seniory Podpěrova, Brno. Studenti se mohou zúčastnit teoretických kurzů ve všech partnerských institucích. Na základě získaných poznatků dochází ke kontaktu s klienty partnerských institucí prostřednictvím realizovaných tvůrčích dílen. Pod odborným vedením psychologa, speciálního pedagoga a didaktika probíhají reflexivní semináře reagující na průběh jednotlivých aktivit. Veškeré výstupy jsou průběžně dokumentovány a vyhodnocovány, na jejich základě vznikají studijní opory. Projekt je veřejnosti prezentován na výstavách a odborných konferencích.   Výsledky projektu můžete v Galerii pod radnicí shlédnout do neděle 22. září.
news list