Přejít na obsah

DEN CHARITY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Oblastní charita Ústí nad Orlicí připravila v sobotu 10. září, na farní zahradě u kostela Nanebevzetí Panny Marie, zábavné odpoledne u příležitosti svátku sv. Vincence v Pauly, patrona charity a jako poděkování všem spolupracovníkům, dárcům a příznivcům. Na programu byla prezentace charitních služeb, kulturní program a soutěže. Pro děti byl připraven koutek s trampolínou a mnoha soutěžemi.   Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je charita neboli "milosrdná láska". Pomáhá bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství - lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti.