Přejít na obsah

CIRKUS MONDEO SE PŘIPRAVUJE NA DĚTI

Cirkus Mondeo z německého partnerského města Berlín Neukölln, který začátkem září dorazil do Ústí nad Orlicí, se připravuje na pondělí 9. září, kdy zde začnou žáci vybraných škol z našeho města nacvičovat svá vystoupení. V lokalitě u letiště již stojí nové cirkusové šapitó, ve výbězích jsou koně, poníci, lamy a velbloudi a probíhají poslední přípravy. Berlínský Cirkus přivezl do Ústí také nové vnější i vnitřní osvětlení. Návštěva cirkusu Mondeo je realizována v rámci projektu nazvaného „Cirkus dobrodružství“. Tento projekt je díky Neuköllnské radnici pro žáky našich škol zdarma.   Většinu vstupenek na jednotlivá vystoupení obdrží školy. Omezené množství vstupenek  zdarma pro veřejnost bude na páteční, sobotní a gala představení vždy od úterý na Informačním centru města Ústí nad Orlicí, kde se můžete na přesné termíny informovat. Dále se můžete těšit na ukázky z vystoupení a další informace k projektu „Cirkus dobrodružství“.
news list