Přejít na obsah

AKTUÁLNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY - ZÁŘÍ 2013

Návštěva prezidenta České republiky v Ústí nad Orlicí Ve čtvrtek 12. září 2013 navštíví Ústí nad Orlicí prezident republiky. Do města zavítá v rámci své návštěvy Pardubického kraje. V 16:30 hod. se očekává příjezd prezidenta na Mírové náměstí, kde pozdraví občany města a bude připraven k vzájemné diskusi. Následovat bude přijetí prezidenta starostou v Obřadní síni Městského úřadu. Tohoto setkání se zúčastní pozvaní představitelé města a i zde je připraven časový prostor pro diskusi. Návštěva prezidenta bude pokračovat do Orlickoústecké nemocnice, kde se uskuteční setkání s řediteli všech krajských nemocnic a bude se jednat o situaci v krajském zdravotnictví.  

Městská karta

Společnost TEPVOS s.r.o. od září letošního roku zavádí bezkontaktní paměťovou čipovou Městkou kartu, která slouží k platbě vstupu do rekreačních zařízení v Ústí nad Orlicí. Jedná se o Krytý plavecký bazén, Aquapark, Saunu, Zimní stadion a Skatepark. Městská karta je tedy elektronickou peněženkou pro platby jednotlivého vstupu, kterou si uživatel předem „nabije“ určitou částkou, podobně jako třeba předplacenou kartu do mobilu.  V Ústí nad Orlicí se tak podařilo zrealizovat dlouho slibovaný projekt a díky elektronickému systému bude moci uživatel zařízení jednoduchým a pohodlným způsobem využívat výhody a služby, které město poskytuje svým občanům a návštěvníkům. Městská karta nahrazuje současný systém identifikačních karet a je provedena buď jako bezkontaktní čipová karta v ceně 100,- Kč nebo jako čipové hodinky za 150,- Kč. Bližší informace lze získat na webové adrese www.mestskakarta.cz.   CIRKUS Mondeo Od 28. srpna je ve městě Ústí nad Orlicí realizován projekt „Cirus dobrodružství“. Podle již dříve zveřejněných informací je to projekt radnice města Berlín – Neukölln (partnerského města Ústí nad Orlicí), který nám poskytlo její vedení pro žáky našich škol zdarma. V prvním zářijovém týdnu proběhne budování cirkusového areálu, zázemí pro pracovníky cirkusu a cirkusová zvířata, stavba cirkusového stanu a vstupů do areálu.   Od 9. září začne pro žáky vybraných škol výcvikový cyklus cirkusových vystoupení, která vyvrcholí hromadným vystoupením. Každý týdenní výcvik zakončí slavnostní galavečer, kdy žáci nacvičená vystoupení předvedou rodičům a blízkým v cirkusových kostýmech. Celkem se projektu zúčastní sedm škol a cca 800 žáků. Jazykovou barieru pomohou mladším žákům překonat studenti ústeckého a českotřebovského gymnázia a SŠUP Ústí nad Orlicí.   Žáci se do výcviku zapojí podle týdenního časového harmonogramu: od 9. 9. ZŠ Komenského, od 16. 9. ZŠ Bratří Čapků, od 23. 9. ZŠ Třebovská, Hylváty (dopoledne) a ZŠ Libchavy (odpoledne) a od 30. 9. ZŠ Školní, Kerhartice a Gymnázium Ústí nad Orlicí (dopoledne) a ZŠ Dolní Dobrouč (odpoledne).   Karta hosta Město Ústí nad Orlicí se prostřednictvím svého informačního centra zapojilo do systému prodeje Karty hosta. Jedná se o projekt destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (OHP), který by měl podpořit návštěvnost a atraktivitu turistické oblasti OHP. Kartu si může zakoupit jak přijíždějící návštěvník/ turista tak i místní občan. Všichni mohou tuto kartu využívat jako slevovou kartu na vybrané služby v celé turistické oblasti. Návštěvník ubytovaný ve vybraných zařízeních v turistické oblasti OHP déle než tři dny obdrží kartu zdarma a bude mít možnost čerpat vybrané služby poměrně k délce svého pobytu. Karta hosta je od konce srpna připravena k prodeji v Turistickém informačním centru města Ústí nad Orlicí a ČD za cenu 150,-Kč (dítě do 12 let 120,-Kč) a podrobné informace jsou dostupné na www.orlickakarta.cz.   Projekt „Kulturně – sportovní setkávání partnerských měst“ V neděli 8. září proběhne v polském partnerském městě Bystrzyca Klodzka akce „Dožínky a rolování slámy“ za účasti zástupců města Ústí nad Orlicí. Součástí delegace města budou kromě vedení radnice čtyři soutěžní družstva, která budou město reprezentovat v kulinářské soutěži a rolování slámy. Porota bude hodnotit výsledky soutěže ve vaření guláše a tvarohových knedlíků a sportovní výsledky v rolování slámy a silových disciplín.   Dne 26. 9. 2013 proběhne v Ústí nad Orlicí oslava Mezinárodního dne seniorů. Oslavy organizuje komise rady města pro práci se seniory spolu se Senior klubem města při CSP a Českým červeným křížem. Tentokrát se oslavy účastní 26 seniorů z partnerského města Bystrzyca Klodzka a pěti členná delegace seniorů z partnerského města Poprad. V rámci dopoledního programu budou soutěžní družstva vařit kotlíkový guláš. Barvy města Ústí nad Orlicí budou hájit družstva Senior klubu, ČČK, SPCH a Abraham klubu. Od 12 hodin je přizvána veřejnost z řad seniorů. Proběhne ochutnávka guláše a vyhlášení vítězů dle odborné poroty a dle diváků. Celé odpoledne bude probíhat kulturní, soutěžní a sportovní program a zakončen bude společným táborákem s opékáním vuřtů.   Výše uvedené akce jsou součástí projektu s názvem „Kulturně – sportovní setkávání partnerských měst“, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL.   Volnočasový klub v Ústí nad Orlicí Slavnostní otevření volnočasového klubu pro děti a mládež z vyloučených oblastí města Ústí nad Orlicí se uskuteční v pondělí 9. září 2013 v 10 hodinv budově kampeličky č.p. 221 vedle ZŠ Třebovská za účasti zástupců kraje a města. Odpoledne v 15 hodin bude oficiálně klub otevřen dětem, pro které je připraven zábavný program.   Projekt volnočasového klubu je realizován v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ke kterému se Město Ústí nad Orlicí připojilo a na základě schválení Republikového výboru pro prevenci kriminality v letošním roce získalo státní účelovou dotaci ve výši 375.000 Kč na částečný provoz a vybavení klubu. Zbývající náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Provoz klubu bude zajišťovat na základě výběrového řízení RC Srdíčko o. s.   Volnočasový klub je určen pro děti od 6 do 15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit města. Bude poskytovat prostor a možnosti pro kvalitní a smysluplné trávení volného času, vzdělávání se a zvyšování své osobnostní i vědomostní kompetence.   Akce v partnerském městě Berlín – Neukölln V sobotu 14. září 2013 se v německém partnerském městě Berlín - Neukölln koná slavnost rolování slámy, tzv. 180. Rixdorfské koulení balíků slámy. Město Ústí nad Orlicí zde bude reprezentovat družstvo „Cácorky“, vítěz letošního Černovírského rolování slámy o putovní pohár místostarosty města.   Integrační den Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) Pracovní skupina komunitního plánování  - Osoby se zdravotním postižením Města Ústí nad Orlicí pořádá dne 24. 9. 2013 od 10 do 16 hodin druhý ročník integračního setkání osob se zdravotním postižením s veřejností na náměstí.   Tento den se tak veřejnost na náměstí setká s osobami různých typů zdravotního postižení a může na vlastní kůži vyzkoušet jejich pomůcky a dozvědět se něco o jejich životě. Návštěvníci budou moci získat informace o činnosti různých poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v našem regionu. Den probíhá za obvyklého provozu na náměstí, dohled nad bezpečností budou mít studenti středních škol. Po celý den bude probíhat doprovodný program.   Patronát nad touto akcí zajišťuje 1. místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda řídící skupiny komunitního plánování.   Perla žije! V sobotu 7. 9. 2013 se otevřou dveře bývalé textilní továrny Perla veřejnosti. Pořadatel akce občanské sdružení SPOUSTI, za finanční a organizační pomoci města Ústí nad Orlicí, by touto slavností rád udělal s velkou úctou čáru za jednou érou tohoto území a zahájil éru novou, éru formulování vize a přípravy projektu, který by měl umožnit nové využití tohoto vzácného prostoru.   Organizátorům se podařilo připravit bohatý celodenní program, ve kterém se návštěvníci mají možnost nejen bavit, ale zejména se dozvědět jakým způsobem lze revitalizovat a znovuzabydlovat průmyslové areály. Připraveny jsou tři bloky odborných přednášek a diskusí. Starosta města, který nad akcí převzal záštitu, seznámí přítomné nejen s dosud učiněnými kroky Radnice, ale představí i připravovanou soutěž o urbanisticko-architektonický návrh Revitalizace území Perla 01. V kulturním doprovodném programu vystoupí žáci ZUŠ (Black Band, CO BO Drums, DPS Čtyřlístek, houslistka Hana Jasanská), představí se loutkové divadlo pro děti a na večer je připraven rockový koncert. Součástí programu je komentovaná prohlídka areálu, promítány budou filmy z historie Perly a film Revoluce kulturně kreativních. V areálu bude umístěna výstava prací studentů UMPRUM, konat se budou farmářské trhy a vše doplní široká nabídka občerstvení a stánků se zajímavými produkty.   Podrobný program a další informace jsou dostupné na www.perlauo.cz.   V Perle přibydou další parkovací místa Město v areálu Perly otevírá další parkovací plochy. Od 7. 9. 2013 se plocha parkování v areálu Perly 01 rozšiřuje pro cca dalších 50 osobních vozidel. Parkování je zdarma a pouze pro vozidla do 3,5 t. Občanům se tak rozšiřuje možnost bezplatného parkování v bezprostřední blízkosti středu města.   Společný nákup – společná úspora Samostatnou tiskovou zprávou předkládá město Ústí nad Orlicí vyhodnocení elektronické aukce na energie realizované v červnu letošního roku. Do aukce se zapojilo 442 domácností a celkové úspory představují téměř 2,7 mil. Kč (viz. Příloha).     Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz
news list