Přejít na obsah

STAROSTA OCENIL HASIČE ZA POMOC PŘI POVODNÍCH

Horké léto skončilo a málokdo si již vzpomene na povodně, které udeřily v první polovině měsíce června letošního roku. Na základě výzvy Krajského operačního a informačního střediska Pardubice, byla vyslána skupina sestavená z jednotek orlickoústecka do postižených oblastí na litoměřicku. Naše město vyslalo dvě jednotky dobrovolných hasičů (UO I a Černovír) sestávající z 5 členů, techniky a materiálu upotřebitelného v postižených lokalitách.   Ve středu 4. září přijal starosta města Petr Hájek 10 nasazených hasičů. Poděkoval jim za statečnost, odhodlání, osobní nasazení, reprezentaci jednotek a města a předal jim věcný dar. Dlouhodobá příprava a výcvik všech hasičů, materiálně technické vybavení jednotek a snaha o jejich kvalitní komplexní péči tak byla smysluplně zhodnocena. V následné debatě pak hasiči starostu seznámili se stavem a situací ve které působili a plnili náročné úkoly. Na závěr setkání starosta nejen oceněným hasičů popřál pevné zdraví, mnoho společenských úspěchů a při jejich nelehkém poslání vždy šťastný návrat.
news list