Přejít na obsah

SETKALI SE UČITELÉ PARTNERSKÝCH ŠKOL

Společné setkání pedagogů Základní školy Třebovská a pedagogů z partnerské školy v Bystřici Kladské se uskutečnilo v Ústí nad Orlicí ve středu 28. srpna. Setkání tak zakončilo společný projekt realizovaný oběma školami v období let 2012 a 2013 v rámci čerpání prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt zahrnoval společné aktivity žáků obou škol, jak u nás v Ústí nad Orlicí a okolí, tak i v polské Bystřici. Celkem se uskutečnilo 7 společných akcí. Ve středu všechny učitele v čele s řediteli obou škol přivítala v Hernychově vile – centru česko-polského přátelství tajemnice městského úřadu Eva Kalousková. Po přijetí následovala prohlídka probíhajících výstav.   Na další období je připravena další spolupráce, která bude opět využívat prostředky EU a bude zaměřena na další spolupráci škol a jejich žáků v oblastech, které přinesou žákům a jejich pedagogům nové poznatky a zážitky nejen v oblastech ekologie, dopravní výchovy a sportu, ale zejména v oblastech vzájemné jazykové komunikace.
news list