Přejít na obsah

V Ústí nad Orlicí bude otevřen volnočasový klubu

Slavnostní otevření volnočasového klubu pro děti a mládež z vyloučených oblastí města Ústí nad Orlicí se uskuteční v pondělí 9. září 2013 v 10.00 hodin v budově kampeličky č.p. 221 vedle Základní školy Třebovská.   Projekt volnočasového klubu je realizován v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ke kterému se Město Ústí nad Orlicí připojilo a na základě schválení Republikového výboru pro prevenci kriminality v letošním roce získalo státní účelovou dotaci ve výši 375.000 Kč na provoz a vybavení klubu.    Volnočasový klub bude dětem od 6 do 15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit města poskytovat prostor a možnosti jak kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat tak svoje osobnostní i vědomostní kompetence.  
news list