Přejít na obsah

PROBĚHLA AUKCE NA NÁKUP ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI

Elektronická aukce na nákup elektrické energie a zemního plynu, do které se zapojili občané a firmy ze sedmdesáti měst a obcí napříč celou Českou republikou, se uskutečnila ve čtvrtek 27. června. Podařilo se shromáždit celkem přes 6 000 smluv, což je cca 3 600 domácností a firem. Konkrétní čísla za město Ústí nad Orlicí: zemní plyn -174 smluv, elektřina - 314 smluv. E-Aukce trvala téměř tři hodiny. Výsledky e-Aukce příjemně překvapily, neboť první průměrné úspory za všechny zúčastněné jsou u zemního plynu cca 28% a u elektrické energie cca 29%. Konkrétnější čísla v rámci města Ústí nad Orlicí budou poskytnuta neprodleně po finalizaci výsledků e-Aukce ze strany společnosti eCENTRE.   Konkrétní informaci o tom, zda firma či domácnost zapojená do tohoto projektu ušetřila, se dozví od zástupců společnosti eCENTRE, kteří budou jednotlivé občany a podnikatele kontaktovat nejpozději do 10 dnů po e-Aukci, a to e-mailem nebo telefonem.   Nové smlouvy s vítězným dodavatelem budou připraveny přibližně v první polovině měsíce srpna na kontaktním místě v budově radnice č.p. 16, boční vchod, Galerie pod radnicí a o nic více se domácnosti a firmy nebudou muset starat. Společnost eCENTRE ve spolupráci s vítězným dodavatelem zajistí i změnu dodavatele.   Upozorňujeme občany a firmy, kteří se projektu „Společný nákup – společná úspora" zúčastnili, aby nepodepisovali smlouvy s případnými podomními prodejci, kteří se mohou snažit využít situace a vnutit Vám smlouvu s jiným než vítězným dodavatelem, případně se mohou lživě vydávat za pokračovatele tohoto projektu s odvolávkou na garanci Města Ústí nad Orlicí.
news list