Přejít na obsah

Příprava železničního jízdního řádu 2013/2014

V současné době probíhají přípravy nového železničního jízdního řádu 2013/2014, který začne platit v neděli 15. prosince 2013. Na sestavu železničního jízdního řádu se vztahují ustanovení Zákona o drahách a konkrétní termíny pro celé období přípravy JŘ jsou rozpracovány Správou železniční dopravní cesty, s.o. Praha, která také zajišťuje činnosti spojené s realizací sestavy jízdního řádu. Dne 7.6.2013 byl vydán Návrh JŘ na období 2013/2014, který je zveřejněn na webu společnosti webu Krajského úřadu Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz – Odbor dopravy a silničního hospodářství – Oddělení dopravní obslužnosti). Případné připomínky k návrhu JŘ ČD je možné podat do 10.7.2013 písemně na MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, SH a správních agend, který za město Ústí nad Orlicí připravuje a předává souhrnné připomínky k projednávání. Zástupci města se 16.7.2013 osobně zúčastní projednání návrhu železničního jízdního řádu na Krajském úřadě Pardubického kraje.
news list