Program 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
PROGRAM
na 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 17.6.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 17. zasedání              Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:00
2. Připomínky k zápisu z 16. zasedání              Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:10
  Složení                slibu nového člena zastupitelstva města    
3. TAJ/1-                 složení slibu nového člena zastupitelstva města               Předkládá: JUDr.                Eva Kalousková               Přizvané osoby: 491 15:20
  Aktuální                informace o Orlickoústecké nemocnici, a.s.    
  Dopravní                studie města Ústí nad Orlicí    
4. SÚ/1                 - Dopravní studie města Ústí nad Orlicí.               Předkládá: Petr                Marčík               Přizvané osoby: 492 15:25
  Vyúčtování                hospodaření a účetní závěrka města za rok 2012    
5. FIN/1                Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok                2012               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 493 16:10
  Finanční                záležitosti    
6. FIN/2                Návrh na schválení rozpočtových změn               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 494 16:40
7. OŠKCP/1                 - oprava administrativní chyby v příloze usnesení                468/16/ZM/2013               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 495 16:50
8. OŠKCP/2                 - Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 496 16:51
9. DSS/1                 - Návrh na uzavření smluv o dotaci na dopravní                obslužnost s Pardubickým krajem na období od 3.3. do                14.12.2013               Předkládá: Ing.                Marta Pirklová               Přizvané osoby: 497 16:56
  Majetkoprávní                úkony    
10. MPO/1                 - Smlouva o bezúplatném převodu - ÚZSVM               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 498 17:01
11. MPO/2                 - Kupní smlouva st.p.č. 847/2 v k.ú. Hylváty               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 499 17:06
12. MPO/3                 - Kupní smlouva v k.ú. Kerhartice nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 500 17:11
13. MPO/4                 - Směnná smlouva v k.ú. Dolní Houžovec               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 501 17:16
14. MPO/5                 - Návrh na odepsání pohledávek po lhůtě splatnosti,                evidovaných spol. DÉMOS za zemřelými nájemci               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 502 17:21
15. MPO/6                 - Kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 503 17:26
16. MPO/7                 - Nájemní vztahy v budově GALEN, Smetanova 1390, Ústí                nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 504 17:31
  Různé    
17. OSS/1                Výjimky ze Směrnice k prodloužení nájemní smlouvy               Předkládá: Mgr.                Ivana Nečekalová               Přizvané osoby: 505 17:36
18. OŠKCP/3                 - Úprava názvů MŠ Heranova a MŠ Nerudova - Dodatek č.1                zřizovacích listin               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 506 17:41
19. SÚ/2                 - Vydání změny č. 9 územního plánu města Ústí nad                Orlicí.               Předkládá: Petr                Marčík               Přizvané osoby: 507 17:46
20. TAJ/2-                 Zřízení organizační složky               Předkládá: JUDr.                Eva Kalousková               Přizvané osoby: 508 17:51
21. STA/1                 - Projednání návrhu na jmenování jednatele obchodní                společnosti TEPVOS, spol. s r.o.               Předkládá: Petr                Hájek               Přizvané osoby: 509 17:56
22. Informace                 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 Předkládá: Ing. Jozef Polák   18:01
23. Různé - korespondence, zápisy atd. Korespondence: Žádost                o prodloužení chodníku Hylváty - Andělov - Markovi Stížnost občanů - výstavba žel. koridoru               Zápis FV Zápis                KV 3.6.2013 včetně protokolu o kontrole č. 4 Zápisy                OSV:               Hylváty - 16.4.2013, 28.5.2013               Knapovec - 8.4.2013, 6.5.2013 Černovír - 2.5.2013               Kerhartice - 14.5.2013 Předkládá: Starosta   18:11
24. Závěr Předkládá: Starosta
news list