Přejít na obsah

Program 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
PROGRAM
na 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 17.6.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 17. zasedání              Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:00
2. Připomínky k zápisu z 16. zasedání              Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:10
  Složení                slibu nového člena zastupitelstva města    
3. TAJ/1-                 složení slibu nového člena zastupitelstva města               Předkládá: JUDr.                Eva Kalousková               Přizvané osoby: 491 15:20
  Aktuální                informace o Orlickoústecké nemocnici, a.s.    
  Dopravní                studie města Ústí nad Orlicí    
4. SÚ/1                 - Dopravní studie města Ústí nad Orlicí.               Předkládá: Petr                Marčík               Přizvané osoby: 492 15:25
  Vyúčtování                hospodaření a účetní závěrka města za rok 2012    
5. FIN/1                Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok                2012               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 493 16:10
  Finanční                záležitosti    
6. FIN/2                Návrh na schválení rozpočtových změn               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 494 16:40
7. OŠKCP/1                 - oprava administrativní chyby v příloze usnesení                468/16/ZM/2013               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 495 16:50
8. OŠKCP/2                 - Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 496 16:51
9. DSS/1                 - Návrh na uzavření smluv o dotaci na dopravní                obslužnost s Pardubickým krajem na období od 3.3. do                14.12.2013               Předkládá: Ing.                Marta Pirklová               Přizvané osoby: 497 16:56
  Majetkoprávní                úkony    
10. MPO/1                 - Smlouva o bezúplatném převodu - ÚZSVM               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 498 17:01
11. MPO/2                 - Kupní smlouva st.p.č. 847/2 v k.ú. Hylváty               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 499 17:06
12. MPO/3                 - Kupní smlouva v k.ú. Kerhartice nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 500 17:11
13. MPO/4                 - Směnná smlouva v k.ú. Dolní Houžovec               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 501 17:16
14. MPO/5                 - Návrh na odepsání pohledávek po lhůtě splatnosti,                evidovaných spol. DÉMOS za zemřelými nájemci               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 502 17:21
15. MPO/6                 - Kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 503 17:26
16. MPO/7                 - Nájemní vztahy v budově GALEN, Smetanova 1390, Ústí                nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 504 17:31
  Různé    
17. OSS/1                Výjimky ze Směrnice k prodloužení nájemní smlouvy               Předkládá: Mgr.                Ivana Nečekalová               Přizvané osoby: 505 17:36
18. OŠKCP/3                 - Úprava názvů MŠ Heranova a MŠ Nerudova - Dodatek č.1                zřizovacích listin               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 506 17:41
19. SÚ/2                 - Vydání změny č. 9 územního plánu města Ústí nad                Orlicí.               Předkládá: Petr                Marčík               Přizvané osoby: 507 17:46
20. TAJ/2-                 Zřízení organizační složky               Předkládá: JUDr.                Eva Kalousková               Přizvané osoby: 508 17:51
21. STA/1                 - Projednání návrhu na jmenování jednatele obchodní                společnosti TEPVOS, spol. s r.o.               Předkládá: Petr                Hájek               Přizvané osoby: 509 17:56
22. Informace                 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 Předkládá: Ing. Jozef Polák   18:01
23. Různé - korespondence, zápisy atd. Korespondence: Žádost                o prodloužení chodníku Hylváty - Andělov - Markovi Stížnost občanů - výstavba žel. koridoru               Zápis FV Zápis                KV 3.6.2013 včetně protokolu o kontrole č. 4 Zápisy                OSV:               Hylváty - 16.4.2013, 28.5.2013               Knapovec - 8.4.2013, 6.5.2013 Černovír - 2.5.2013               Kerhartice - 14.5.2013 Předkládá: Starosta   18:11
24. Závěr Předkládá: Starosta
news list