Přejít na obsah

Stanovisko vedení města Ústí nad Orlicí ke změnám v autobusových jízdních řádech

Stanovisko vedení města Ústí nad Orlicí ke změnám v autobusových jízdních řádech Vážení spoluobčané, změna autobusových jízdních řádů platná od 9. 6. 2013 nebyla s vedením města ani s odborem dopravy MěÚ konzultována. Nikdo ze zástupců města nebyl v této věci kontaktován a nebyl předem vyrozuměn o zamýšlené rozsáhlé změně jízdních řádů k výše uvedenému datu. Ke změnám, které vedly k přetrasování linek a ke snížení počtu spojů projíždějících kolem nemocnice, jsme se nemohli vyjádřit a tyto změny jsme neměli možnost připomínkovat a jakkoliv je ovlivňovat. Z toho důvodu vedení města o změnách předem neinformovalo veřejnost. Odmítáme a ohrazujemese proti tiskové zprávě společnosti OREDO s.r.o. a proti zdůvodnění realizované změny, ve kterém se uvádí, že snížení počtů linek je na základě požadavku města Ústí nad Orlicí.   Doposud jsme byli vždy v časovém předstihu o zamýšlených změnách informováni a návrhy jsme měli možnost připomínkovat. O současné úpravě jsme se dozvěděli až v pondělí 10. 6. 2013 od Vás občanů. Postup společnosti OREDO s.r.o. nechápeme a považujeme jej za porušení všech dosavadních dohod a ujednání.   Důrazně protestujeme proti postupu společnosti OREDO s.r.o., která nám zabránila v komunikaci jak s našimi občany, tak s představiteli dotčených měst a obcí a zabránila všem se na tuto změnu připravit.   V současné době jsme ve spojení s představiteli Pardubického kraje a snažíme se situaci objasnit a nalézt řešení pro následující období. Zároveň žádáme o oficiální stanovisko zástupců Pardubického kraje a o zdůvodnění postupu společnosti OREDO s.r.o. Vážení spoluobčané, omlouváme se za komplikace, které jsme nezpůsobili a ani jsme neměli možnost jim předejít nebo je ovlivnit. O stanovisku Pardubického kraje Vás budeme informovat.   Petr Hájek starosta města   JUDr. Zdeněk Ešpandr 1. místostarosta města
news list