Přejít na obsah

SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN

S cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, často realizovaných formou prodejních zájezdů, byla na 227 živnostenských úřadech v České republice zřízena činnost tzv. SPOTŘEBITELSKÉHO OMBUDSMANA.   Tuto činnost zajišťuje z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu také Obecní živnostenský úřad v Ústí nad Orlicí, konkrétně odbor právní a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který sídlí v budově čp. 7 na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí, v 2. poschodí.   Se spotřebitelem, který se na úřad obrátí se stížností na spotřebitelskou smlouvu, bude sepsán protokol – spotřebitelský záznam - a spotřebitel bude informován o možnostech dalšího postupu.   Spotřebitel se může obrátit i přímo na kteroukoli spotřebitelskou organizaci, která bude nápomocna řešení jeho problému (seznam těchto organizací je na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu).   Bližší informace spotřebitelé naleznou na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) pod záložkou „ochrana spotřebitele“ v odkazu „spotřebitelský ombudsman“.  
news list