Přejít na obsah

DECAPODA A BLACK BAND V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Koncert dvou orchestrů Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí se uskutečnil v úterý 28. května v Roškotově divadle. Zde vystoupil Symfonický orchestr DECAPODA a Swingový orchestr BLACK BAND. DECAPODA pod vedením Miluše Barvínkové měla připraveno celkem 7 převážně filmových skladeb naproti tomu BLACK BAND pod taktovkou  Lindy Gregarové zahrál řadu známých swingových melodií. Jednotlivé části programu vtipně uváděl vedoucí literárně dramatického obor ZUŠ Jiří Zajíček.
news list