Přejít na obsah

Letošní ÚSTECKÁ 21 - závody do vrchu jsou zrušené

Tisková zpráva Autoklubu  Ústí nad Orlicí     Autoklub Ústí nad Orlicí v AČR oficiálně  sděluje, že nebude moci uspořádat sportovní podnik MM ČR v závodech automobilů do vrchu Ústecká 21, který se měl konat v termínu 22. 6. – 23. 6. 2013.   Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že aktuální stav vozovky na Andrlův chlum, kde se závod tradičně koná, je po zimní sezóně ve velice špatném technickém stavu. Jednání s kompetentními pracovníky SUS vedené zástupci  Autoklubu došla k závěru, že způsob opravy komunikace ve vlastnictví Pardubického kraje, který je SUS schopna zajistit a financovat ze svého rozpočtu na rok 2013 nevyhovuje pro bezpečné zajištění podmínek pro odjetí závodu (oprava asfaltovou emulzí a vysypáním štěrkodrtí). Následná jednání s hejtmanem Pardubického kraje o zajištění finančních prostředků ve výši cca 1, 5 milionů Kč na realizaci nového mikrokoberce na celou závodní trať stále probíhají, nicméně i pokud by byla tato jednání úspěšná, není možně úpravy zrealizovat do doby termínu závodu v letošním roce.   Je to pro nás velice nepříjemná situace, zvláště když víme, jak oblíbeným  závodem  Ústecká 21 mezi jezdci je a také vzhledem k obrovskému zájmu sportovních diváků a  členů našeho Autoklubu, kteří zde působí jako pořadatelé a činovníci. Do poslední chvíle jsme se snažili společně s místními a krajskými orgány jednat a zajistit podmínky pro řádné odjetí závodu, avšak nebyli jsme úspěšní. Prioritní pro nás zůstává bezpečnost nejen jezdců ale, diváků a tu bohužel nejsme schopni za stávajících technických podmínek na 100% zajistit. Proto nám jako pořadateli závodu Ústecká 21 nezbývá nic jiného, než letošní ročník závodu zrušit.   Zástupci Rady Autoklubu Ústí nad Orlicí v AČR
news list