Přejít na obsah

Omezení provozu na přejezdu a postup prací na MENDRIKU

Od pondělí 6. května byla na železničním přejezdu z Ústí nad Orlicí do Kerhartic zahájena uzavírka pro osobní vozidla. Železniční přejezd byl opatřen zákazovými značkami, které zakazují průjezd osobním vozidlům mimo vozidel obyvatel s trvalým pobytem v Kerharticích a Hrádku. Z obou stran dopravu řídí městská policie, která řidiče, kteří nemají tento trvalý pobyt odklání na objížďku. Upozorňujeme, že městská policie provádí kontroly také přímo na železničním přejezdu a v případě zjištění porušování zákazu vjezdu osobních vozidel uděluje pokuty. Toto opatření je zavedeno z důvodu velmi vážné dopravní situace na přejezdech. Vyhodnocení zkušebního provozu se uskuteční 28. května a bude rozhodnuto zda bude přejezd zcela pro osobní dopravu uzavřen nebo se bude moci pokračovat v tomto režimu. Stavba Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí dále pokračuje. Na Mendriku se v současné době betonují základy mostních pilířů nového železničního mostu, který bude rovnat současnou trať. Pokračují také terénní a ostatní práce na místě budoucí nové výpravní budovy na kerhartické straně.  
news list