Přejít na obsah

PROGRAM 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

PROGRAM 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 29.4.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:00
2. Připomínky k zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:10
  Finanční záležitosti    
3. FIN/1 Návrh na schválení rozpočtových změn Předkládá: Ing. Jozef Polák Přizvané osoby: 460 15:20
  Dotace z rozpočtu města    
4. FIN/2 - Návrh na poskytnutí dotace Československé obci legionářské Předkládá: Ing. Jozef Polák Přizvané osoby: 461 15:25
5. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová Přizvané osoby: 462 15:30
6. ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2012 Předkládá: Petr Mareš Přizvané osoby: 463 15:40
7. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací na kulturní aktivity Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 464 15:45
8. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 465 15:50
9. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní a volnočasové akce Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 466 15:55
10. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací na rozvoj a údržbu sportovišť Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 467 16:00
11. OŠKCP/5 - Návrh na rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 468 16:05
12. OŠKCP/6 - Poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPZ Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 469 16:10
13. OŠKCP/7 - Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 470 16:15
  Majetkoprávní úkony    
14. MPO/1 - Kupní smlouva Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 471 16:20
15. MPO/2 - Kupní smlouva st.p.č. 554 v k.ú. Hylváty Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 472 16:25
16. MPO/3 - Kupní smlouva Rollerovi Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 473 16:30
17. MPO/4 - Kupní smlouva prodej budovy bez č.p./ č.e. na p.p.č. 223/2 a p.p.č. 223/2 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 474 16:35
18. MPO/5 - Kupní smlouva na p.p.č. 2199/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 475 16:40
19. MPO/6 - Kupní smlouva na p.p.č. 2199/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 476 16:45
20. MPO/7 - Kupní smlouva na p.p.č. 2467/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 477 16:50
21. MPO/8 - Kupní smlouva na st.p.č. 2098/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 478 16:55
22. MPO/9 - Kupní smlouva na p.p.č. 423/12 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 479 17:00
23. MPO/10 - Kupní smlouva na p.p.č. 923/215 a p.p.č. 923/216 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 480 17:05
24. MPO/11 - Kupní smlouva na p.p.č. 923/202 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 481 17:10
25. MPO/12 - Kupní smlouva na p.p.č. 923/217 a st.p.č. 3771/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 482 17:15
26. MPO/13 - Bezúplatný převod - parkoviště u nemocnice Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 483 17:20
27. MPO/14 - Rozšíření přílohy zásad spoluúčasti - Štěpnice - Jih Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček Přizvané osoby: 484 17:25
  Různé    
28. OŠKCP/8 - Podání projektové žádosti Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 485 17:30
29. OŠKCP/9 - návrhy na udělení Ceny města Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska Přizvané osoby: 486 17:35
30. OPŽ/1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě Předkládá: Mgr. Marian Rada Přizvané osoby: 487 17:45
31. SÚ/1 - Schválení zadání změny č. 10 územního plánu města Ústí nad Orlicí. Předkládá: Petr Marčík Přizvané osoby: 488 17:50
32. TAJ 1/ Informace o rezignaci člena Osadního výboru Černovír a Oldřichovice a volba nového člena Předkládá: JUDr. Eva Kalousková Přizvané osoby: 489 17:55
33. TAJ 2/ Informace o rezignaci člena Osadního výboru Knapovec, Dolní a Horní Houžovec a volba nového člena Předkládá: JUDr. Eva Kalousková Přizvané osoby: 490 18:00
34. Korespondence, zápisy atd. Zápisy OSV: 1. OSV Kerhartice - 28.1.2013, 5.3.2013, 9.4.2013 2. OSV Černovír - 14.2.2013, 4.4.2013 3. OSV Hylváty - 26.2.2013, 16.4.2013 4. OSV Knapovec - 7.2.2013, 4.3.2013 Zápis FV Zápis KV- 13. zasedání - 15.4.2013 Korespondence: 1. Informace - BonverWin 2. Žádost o souhlas vlastníka - Vítkovi Předkládá: Petr Hájek   18:05
35. Závěr Předkládá: Starosta
news list