Přejít na obsah

PŘES PŘEJEZD DO KERHARTIC POUZE NA POVOLENÍ!

Od 6. května do konce května bude zaveden zkušební provoz přes železniční přejezd z Ústí nad Orlicí do Kerhartic a zpět. Přejezd bude opatřen značkou Zákaz vjezdu osobních automobilů s dodatkovou tabulkou mimo obyvatel s trvalým pobytem v Kerharticích a Hrádku. Tyto karty budou občanům Kerhartic a Hrádku vydávány ve dnech 3. května od 9 do 17 hodina a 4. května od 9 do 12 hodin v sokolovně v Kerharticích. Obyvatelé Kerhartic v nejbližších dnech obdrží informace do schránek. Firmy v Kerharticích a Hrádku budou o možnosti získání karty informovány v nejbližších dnech prostřednictvím městské policie. Od 6. května budou městskou i státní policií zvýšeny kontroly na tomto přejezdu a osobní vozidla bez potřebného povolení budou pokutována za porušení značky Zákaz vjezdu pokutou až do výše 2 tisíc korun. Toto opatření je zavedeno z důvodu velmi vážné dopravní situace na přejezdech. Takový je závěr jednání zástupců města, Policie ČR, SŽDC a dodavatele stavby, které se uskutečnilo ve čtvrtek 25. dubna na ústecké radnici.   Další setkání, na kterém se zhodnotí zkušební doba s průjezdem obyvatel na kartu se uskuteční 28. května.   Pokud nedojde ke zlepšení bezpečnosti v této části dojde od 1. června k úplnému uzavření přejezdu do Kerhartic pro veřejnou dopravu kromě autobusů a vozidel stavby.  
news list