Přejít na obsah

BERLÍNSKÝ CIRKUS ZAVÍTÁ V ZÁŘÍ DO ÚSTÍ

Ve dnech 6. září – 5. října 2013 by měl do Ústí nad Orlicí zavítat cirkus MONDEO, který má trvalé šapito v německém partnerském městě Berlín Neukölln a vyučuje děti školního věku cirkusovému umění. Projekt „CIRKUS DOBRODRUŽSTVÍ“ byl vedení našeho města představen při poslední partnerské návštěvě a starosta města Petr Hájek přijal nabídku návštěvy cirkusu MONDEO v našem městě.   Projekt spočívá v zapojení a sestavení představení dětí ze škol společně s cirkusovými profesionály. Děti jsou zde rozděleny do několika kategorií podle jejich zájmů a schopností například artista, žonglér, klaun a další. Celý týden pak po dvou skupinách nacvičují společný program na veřejné vystoupení. V Ústí nad Orlicí byly osloveny všechny základní školy a gymnázium. Předběžně by se mělo přípravy programu účastnit 100 dětí dopoledne a 100 dětí odpoledne v doprovodu učitelů a překladatelů. Po společných přípravách pak budou následovat veřejná vystoupení dětí s profesionály pro veřejnost. Celý projekt by pak v Ústí nad Orlicí mělo zakončit velké gala představení. Účast dětí bude podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce.   Součinnostní jednání se uskutečnilo ve středu 24. dubna na radnici za účasti zástupců ústeckých škol, vedení města, ředitele cirkusu a Berlína – Neuköllnu. Zde se upřesnilo místo, kde bude cirkus stát. Bude to na městských pozemcích za sídlištěm Štěpnice směrem k letišti. Zde je množství parkovacích míst, prostor, energie, voda a další potřebné věci.   Cirkus MONDEO nemám ve svém zvěřinci žádné šelmy. Při svých vystoupeních pracuje z poníky, lamami, velbloudy a koňmi.   Internetové stránky cirkusu najdete zde: http://www.circus-mondeo.de/
news list