Přejít na obsah

STAROSTA SE SEŠEL S VÁLEČNÝMI VETERÁNY

Ve středu 24. dubna se na radnici setkal starosta města Petr Hájek a místostarosta Zdeněk Ešpandr se členy Svazu bojovníků za svobodu (SBS) a Československé obce legionářské(ČsOL).   Přátelské setkání inicioval starosta města za účelem vzájemné informovanosti zejména o činnosti a struktuře SBS A ČsOL. Došlo také na vyprávění válečných veteránů a vzpomínky na boje 2. světové války. Mezi hosty byli také účastníci bojů u Sokolova, bitvy o Kyjev nebo o Duklu, kteří se vyjadřovali k dnešní době, která zapomíná na tradice, národní hrdost a málo připomíná období 1. a 2. světové války.   Město Ústí nad Orlicí se několikrát ročně setkává se zástupci Svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské na několika společných akcí. Jedná se například o Den válečných veteránů, Den vzniku samostatného Československa nebo oslavy osvobození Československa.   Starosta města nakonec všem poděkoval za jejich celoživotní postoj, odvahu a statečnost.
news list