Přejít na obsah

NOVÉ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ NEJEN PRO OBČANY A PODNIKATELE

Město Ústí nad Orlicí hledá nové možnosti snížení cen energií nejen pro své občany a podnikatele   Ceny energií v posledních letech mají vzrůstající tendenci. Město Ústí nad Orlicí ve snaze snížit výdaje v této oblasti již třetím rokem realizuje centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu pro sebe a své zřízené organizace. Tím v uplynulých letech dosáhlo významných úspor. Základní myšlenkou spouštěného projektu pro občany města Ústí nad Orlicí a podnikatele je spojit co největší množství zákazníků, vytvořit tak silnou skupinu a stát se zajímavým klientem pro dodavatele energií. Dodavatel je pak ochoten o takového klienta bojovat, neboť má záruku určité spotřeby a tím pádem si může dovolit snížit svou ceníkovou cenu, která je běžně nabízena jednotlivým zákazníkům. Místem střetu a zájmu těchto dodavatelů je pak elektronická aukce tedy dražba, která probíhá on-line. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého zákazníka otevřeně soutěží.   Rada města Ústí nad Orlicí dala tomuto projektu zelenou na svém 87. zasedaní dne 8. 4. 2013. Důvody tohoto rozhodnutí jsou nesporné: -      Nabídnout realizaci této služby občanům a drobným podnikatelům a pomoci jim snížit v dnešní době již tak napjaté rozpočty na energie. -      Dobrá zkušenost s realizací obdobného projektu a této služby ve městě Říčany, kdy domácnosti pomocí elektronické aukce dosáhly úsporu u silové elektrické energie cca 16,5%, u zemního plynu cca 29%.   Způsob realizace projektu Celý projekt včetně elektronické aukce bude realizován prostřednictvím e-Aukční síně společností eCENTRE, a.s., Praha, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Tato společnost zúčastněným garantuje: -      Sběr dat za účelem sdružení poptávky v e-Aučkní síni -      Oslovení širokého portfolia dodavatelů energií -      Porovnání všech nabídek v e-Aukci a zajištění tak férové soutěže -      Porovnání ceny klienta s cenou vzešlou z e-Aukční síně eCENTRE -      Zajištění změny dodavatele v případě dosažení nižší ceny v e-aukci -      Zajištění 100% administrativního servisu   Časový harmonogram realizace -      Sběr podkladů pro elektronickou aukci proběhne v květnu 2013 -      Internetová elektronická aukce proběhne v červnu 2013 -      K uzavření jednotlivých smluv s vítězným dodavatelem dojde v červnu 2013   Přesný časový harmonogram projektu a další podrobné informace bude možné nalézt v písemné podobě zejména na webových stránkách města www.ustinadorlici.cz, v květnovém čísle Ústeckých listů a v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, budova radnice čp. 16. Telefonické dotazy bude zodpovídat odborný garant, zástupce společnosti eCENTRE, a.s.   Zřízení kontaktních míst pro sběr dat Centrální kontaktní místo pro sběr dat bude umístěno v budově radnice č.p. 16, boční vchod, v Galerii pod radnicí. Odloučená pracoviště centrálního kontaktního místa budou zřízena zejména v těchto částech našeho města: Hylváty, Kerhartice, sídliště Štěpnice.   Zapojení do projektu Zástupcům společnosti eCENTRE, a.s., kteří budou zajišťovat sběr dat na kontaktním místě, či na odloučeném pracovišti, bude potřeba předat: -      kopii smlouvy včetně případných dodatků se stávajícím dodavatelem elektřiny a zemního plynu, -      kopii posledního ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele, -      podepsanou smlouvu a dohodu o plné moci se společností eCENTRE, a.s. Tato smlouva je bezúplatná, definuje práva a povinnosti obou stran.   Náklady na projekt Pro občany a podnikatele je tato služba ZDARMA. Společnosti eCENTRE, a.s. neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město Ústí nad Orlicí. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje.
news list