Přejít na obsah

NOC S ANDERSENEM PO TŘINÁCTÉ

Tradiční akce pro mladé čtenáře „Noc s Andersenem“ se v ústecké knihovně konala v pátek 5. dubna. Tato celostátní akce dětských knihoven se koná již po třinácté a má za cíl podpořit dětské čtenářství a propagaci soustavné četby dětí. V ústecké knihovně byl 19 dětí připraven zajímavý program plný soutěží, her a čtení. Letos byla akce zaměřena na téma „Děti z Bullerbynu“ a celý program byl sestaven k tomuto tématu. Děti malovaly, plnily po knihovně různé úkoly a samozřejmě je čekalo nocování v knihovně spojené se čtením. Tato tradiční akce má u dětských čtenářů každoročně velký úspěch. Ústecká Městská knihovna se akcí připojila k mnoha knihovnám nejen po celé ČR, ale také na Slovensku, Polsku a Slovinsku.
news list