Přejít na obsah

NALEZENÁ ČÁST HISTORICKÉHO MOSTU PAMÁTKOU NEBUDE - PRÁCE POKRAČUJÍ

Na základě oficiálního podání pana Martina Kadrmana ze sdružení „Nádraží nedáme", který upozornil na nález zbytků historického mostu v tělese bouraného mostu na Mendriku, se ve čtvrtek 4. dubna uskutečnilo jednání na místě nálezu. Jednání se zúčastnili zástupci Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odborníci z Národního památkového ústavu, dodavatele stavby, SŽDC a ČD. Iniciativa pana Kadrmana směřovala k zachování nalezené části mostu a prohlášení za kulturní památku, čímž by došlo ke zdržení celé stavby. Na základě posouzení na místě stavby však zúčastnění odborníci tento požadavek neshledali oprávněným a pozastavená stavba tak může pokračovat.   Pozornost památkářů však přilákal druhý pětiobloukový most nad soutokem Tiché Orlice a Třebovky. Tento by mohl být podle dostupných informací postaven na základě původního mostu v doby vzniku železnice. Národní památkový ústav tak podnikne patřičné kroky směřující k průzkumu a sondáži tohoto mostu za účelem dalšího postupu.   Samotnou stavbu „Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí" však tento most nezasáhne neboť dle stavební dokumentace má být odstraňován až v roce 2014 a do té doby bude znám jeho další osud.
news list