Přejít na obsah

ČERVENÝ KŘÍŽ OTEVŘEL DVEŘE VEŘEJNOSTI

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí připravil na 3. dubna Den otevřených dveří své budovy v Ústí nad Orlicí. Budova ve které dnes sídlí Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí má bohatou „zdravotnickou" historii.   Budova byla postavena v období roků 1925 – 1927 -  4. ledna 1927 bylo budově přiděleno číslo popisné 840. První majitelé byli pan a paní Kolářovi (pan Kolář byl továrním úředníkem a paní Kolářová v domácnosti). Poslední majitelé před prodejem budovy státu byl pan Kolář Jiří, paní Langrová Milada, pan Dostál František, paní Králová Věra, paní Barvínková Eva, paní Dostálová Anna.   28. června 1974 byl objekt prodán Československému státu – okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí. Po rekonstrukci v roce 1976, zde sídlil Okresní ústav národního zdraví posléze Česká správa sociálního zabezpečení – odbor posudkových lékařů.         V závěru roku 2006 započal Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí jednání s Českou správou sociálního zabezpečení o možnosti bezúplatného převodu budovy č.p. 840 pro potřeby Českého červeného kříže. V závěru roku 2007 (27.11.2007) byl bezúplatný převod budovy tzv. KOLÁŘOVY VILY  č.p. 840 schválen Ministerstvem financí ČR.   Kolářova vila dnes slouží pro činnosti Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí zejména pak pro: -  výuku první pomoci dětí, mládeže a dospělých -  humanitární činnost -  nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve -  sociální činnosti  - ošacovací středisko -  pracoviště Senior dopravy pro města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun  -  Senior centrum – vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory a nejen pro ně   Statistika: Počet MS ČČK                                  30 Počet členů                                   1 073 Počet zaměstnanců k 31.3.2012           4
Počet členů HJ ČČK                           37 Počet členů Mládeže ČČK                  11   První pomoc: Ukázky první pomoci „První pomoc a my"                   12 akcí            5 600 účastníků Ukázky první pomoci ve školských zařízení                54 akcí            3 475 účastníků Přednášky „HIV/AIDS a život nás všech                     17 akcí            463 účastníků Proškolených osob za rok 2011 v první pomoci          818   Senior doprava: Ústí nad Orlicí              440 klientů                 6 187 jízd Česká Třebová             348 klientů                 3 798 jízd Lanškroun                   206 klientů                 2 444 jízd
news list