Přejít na obsah

SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI STAVBU PRŮJEZD ŽELEZNIČNÍM UZLEM

Slavnostní zahájení projektu „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" spojené se symbolickým poklepáním kolejnice a tiskovou konferencí se ve středu 27. března uskutečnilo v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. Zahájení před novináři se účastnili zástupci našeho města, kraje, Českých drah, SŽDC, Ministerstva dopravy, dodavatele a další hosté.   Samotné práce již započaly a celá stavba by měla být hotova v března roku 2015. Vyroste nová výpravní budova, parkoviště a nástupiště, které značně přispějí ke zvýšení komfortu cestujících oproti současnému zoufalému stavu.   „Jsem rád, že se naši občané, kteří po dobu této stavby budou silně omezování, dočkají toho co si přáli. To znamená velkého parkoviště a standardního nastupování do vlaků, protože ta situace současná byla pro mnohé cestující velmi zoufalá. Co se týká staré výpravní budovy prozatím finanční prostředky na její rekonstrukce nejsou a město neuvažuje o jejím převzetí nebo využití.", řekl místostarosta města Zdeněk Ešpandr.   Účelem stavby je upravit tuto stanici pro co nejvyšší rychlost vlaků, modernizovat sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakční vedení a napájení. Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod, nejen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít k dispozici dva výtahy.   Současný úsek vedený v ostrém oblouku nahradí přeložka tvořená soustavou tří mostů přes Třebovku, silnici druhé třídy a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Koryto Třebovky se současně upraví a posune. Trať získá protihlukové stěny, na vybraných domech se provedou individuální protihluková opatření spočívající především ve výměně oken.   Stávající výpravní budova ve stanici, která byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, zůstane uprostřed kolejiště. Vzhledem k jejímu stavu a poloze se již nebude využívat pro řízení dopravy a odbavování cestujících. Její funkci převezme nový objekt tvořící zároveň vstup do podchodu a zároveň nový objekt pro umístění technologií a také řízení dopravy.   Celkové náklady stavby jsou ve výši necelých 900 milionů korun bez DPH.
news list