Přejít na obsah

S VEŘEJNOSTÍ BUDOU DISKUTOVAT O BUDOUCNOSTI PERLY

První z několika plánovaných akcí, na kterých bude veřejnost seznamována s plány a bude se moci podílet na plánech využití areálu Perly 01 v Ústí nad Orlicí se uskutečnila v sobotu 16. března v Malé scéně.   Připraveno zde bylo promítání filmu ZÁVOD KE DNU. Dokument pojednává o zavřených fabrikách, zrušených vlacích a o tom, co bude s „přebytečnými" lidmi bez práce. Na projekci navázala debata s režisérem filmu Vítem Janečkem, Táňou Fischerovou a dalšími hosty, tématem diskuse bylo mimo jiné kapitalistické družstevnictví, zaměstnanecká participace a lokální soběstačnost.   Areál Perly v centru vlastní město Ústí nad Orlicí a v průběhu posledních 3 let byly na základě diskusí a anket vypracovány skici, které naznačují možné cesty vedoucí k revitalizaci daného území. Na toto úsilí chce navázat otevřená iniciativa, jejímž cílem je zapojit do řešení osudu PERLY i širokou veřejnost.   V současné době vzniká informační web a konat se budou akce pro veřejnost, které povedou k pochopení širších souvislostí  problematiky revitalizace a k hladší spolupráci radnice s občany. Tato aktivita by měla pomoci nalézt smysluplné řešení areálu, které ve svém důsledku zlepší i kvalitu života v Ústí.   < paramname="wmode"value="opaque" />      
news list