Přejít na obsah

TANEČNÍ OBOR ZUŠ VYSTOUPIL V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Absolventské představení tanečního oboru ZUŠ J. Kociana se uskutečnilo v pondělí 25. února v Roškotově divadle. Vystoupili zde žáci 7. a 4. ročníku tanečního oboru s celkem 12 choreografiemi, které si připravili sami pod vedením učitelů. Taneční obor v naší škole navštěvuje více jak 250 žáků z nichž se jich řada účastní mnoha soutěží a přehlídek. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v souboru scénického tance C-Dance.
news list