Přejít na obsah

PŘIPOMÍNÁME SI 130. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA KOCIANA

22. února před 130 lety se v Ústí nad Orlicí narodil houslový virtuos, hudební skladatel a pedagog Jaroslav Kocian. Již od mala vynikal výjimečným hudebním talentem. Svoje první housle dostal ve čtyřech letech a zpaměti zahrál 24 národních písní. Hře na housle se učil u Otakara Ševčíka a na klavír u Antonína Dvořáka.

Toto významné výročí si připomenula delegace z Ústí nad Orlicí, která v čele se starostou města Petrem Hájkem navštívila ve čtvrtek 21. února kryptu Slavín na Vyšehradském hřbitově. Zde jsou uloženy ostatky Jaroslava Kociana vedle osobností naší historie jako například Jaroslav Marvan, František Křižík, Ema Destinnová, Václav Špála, Jaroslav Vrchlický a další.

Pietního aktu se účastnili také zástupci pražských hudebních škol, členové poroty Kocianovy houslové soutěže a laureátka této soutěže a vynikající houslistka Gabriela Demeterová.

Jaroslav Kocian koncertoval v mnoha evropských městech, ale také v Americe, Japonsku a na Dálném východě. Zajímavostí je, že díky své výborné paměti nevozil na mnohá turné žádné noty. Na sklonku svého života se věnoval již jen pedagogické činnosti. Mezi jeho žáky patří například Václav Snítil, který je posledním žijícím Kocianovým žákem. Václav Snítil oslaví 1. března významné životní jubileum 85 let. Společně s manželkou se zúčastnil posezení pod Vyšehradským hřbitovem, kde mu bylo pogratulováno.

V pátek 22. února se oslavy přesunuly do Ústí nad Orlicí, kde byly květiny položeny k rodnému domu Jaroslava Kociana a v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnila  slavnostní mše svatá. Oslavy budou pokračovat 7. března v Roškotově divadle Slavnostním koncertem ke 130.  výročí narození Mistra Jaroslava Kociana v podání Komorního orchestru Jaroslava Kociana. 


news list