Přejít na obsah

Konala se porada ředitelů příspěvkových organizací

Ve středu 20. února se v Základní umělecké školu Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala pracovní porada ředitelů městem zřizovaných příspěvkových organizací. Porady se účastnili zástupci města včele se starostou Petrem Hájkem, vedoucí příslušných odborů a dvě desítky ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací mezi které patří základní a mateřské školy, městská knihovna a muzeum a sociální a kulturní organizace. Na programu porady byly informace k rozpočtům organizací pro letošní rok a informace o výši prostředků na mzdy ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení, které jsou oproti minulému roku navýšeny o zhruba 1 procento. K nepatrnému navýšení rozpočtu příspěvkových organizací dochází také ze strany města. V rámci oblasti školství bude letos znovuobnovena cena Comenius, při které jsou za své úspěchy oceňováni žáci škol ve městě.   Dále vedoucí odboru kancelář tajemníka seznámila ředitele s problematikou výběrových řízení na dodavatele zemního plynu a elektrické energie, která bude realizována prostřednictvím nákupu na burze.   Vedoucí odboru sociálních služeb informovala konkrétně ředitele škol o zásadních změnách v Sociálně právní ochranně dětí a dále o Plánu prevence kriminality a aktuálních aktivitách pro rok 2013. Vzniknout by měl Volnočasový klub pro děti a mládež a ve městě budou působit dva asistenti prevence kriminality.   
news list