Přejít na obsah

Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka podepisovaly projektové žádosti

Město Ústí nad Orlicí a jeho polský partner podepsaly společné projektové žádosti, které obě města podávají do jarní výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Fondu mikroprojektů ČR – PR. Město Ústí nad Orlicí podává do této výzvy čtyři projekty, z nichž jsou tři nové projekty a jeden je podáván opakovaně.   V rámci projektu „Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí", jehož alokace činí 800 tis. Kč, bude na území města vytyčena ve spolupráci s KČT městská trasa s 12 zastávkovými místy a jejich popisem. Součástí projektu bude pořízení rozhledových růžic na ochoz rozhledny, výroba DVD o historii a současnosti Hernychovy vily, pořízení mobilního navigačního systému pro tzv. chytré telefony. Celý okruh dostane elektronickou podobu na webových stránkách města, kde bude doplněn o virtuální prohlídky zastávkových míst. Druhý nový projekt s názvem „Kulturně sportovní setkávání partnerských měst" s alokací 300 tis. Kč nabídne občanům obou měst možnost organizovat různá společná setkání a soutěže seniorů, hasičů, spolků a pracovníků úřadu.   Další projekt „Obnova kulturního dědictví Knapovce" umožní opravu drobných sakrálních památek na katastru Knapovce. Na tento projekt je alokováno 750 tis. Kč. Opakovaně podávaný projekt „Ústí nad Orlicí – město mnoha možností" by městu dovolil vydat nové tištěné propagační materiály o městě, reprezentativní publikaci o městě, kalendář akcí na rok 2014, mapu a další tiskoviny a drobné propagační předměty s celkovou alokací 850 tis. Kč.   V případě poskytnutí dotace budou projekty realizovány převážně od června 2013 do srpna 2014.    
news list