Přejít na obsah

POVÍDÁNÍ O PSANÍ S JOSEFEM HAVLEM

O tom, jak vznikala trilogie o československých letcích na válečných frontách se v úterý 12. února v Malé scéně uskutečnilo setkání s autorem a spisovatelem Josefem Havlem. Josef Havel žije v Ústí nad Orlicí, kde má své rodinné zázemí. Po třicet let se podílel na vytváření rozsáhlého filmového archivu našeho města a od roku 1989 se věnuje literární tvorbě zaměřené na literaturu faktu z druhoválečného období.   V žádném období neutichl jeho zájem o shromažďování materiálů, týkajících se významných událostí, z nichž nejedna ho zasáhla osobně. Řada článků, souvisejících s nimi, byla příležitostně zveřejněna v různých časopisech, novinách a zpravodajích. Nepomíjitelným obdobím jsou pro něho válečná léta. Z tohoto složitého času vychází také jeho prvotina, líčící osud dvou „oušťáků" – Václava Pánka a Josefa Bohdana Mikuláštíka. Oba v rámci RAF aktivně přispěli ke konečnému vítězství spojenců nad nacistickým Německem.                 Setkání v Malé scéně bylo zaměřené na dokončenou trilogii o osudech československých letců v odboji složenou z částí „Rebel v oblacích", „Štvancem svědomí" a Nikdy se nevzdávat. Josef Havel posluchače seznámil se náročným získáváním podkladů pro své knihy a svou tvorbou.   Více informací naleznete na http://www.josefhavel.cz/  
news list