Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO ROZPOČET A INVESTICE

V pondělí 11. února se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 15. zasedání Zastupitelstva města. Hlavními body jednání bylo schválení rozpočtu města a investičních akcí pro rok 2013, finanční, majetkoprávní a další záležitosti.   Rozpočet města ve výši 240 milionů korun se schodkem 17,5 milionu byl zastupiteli schválen hladce.   „Rozpočet je v rámci možností města velice vybalancovaný, dochází opět ke zvýšení dotačních prostředků do oblasti sportovní a kulturní činnosti.", řekl starosta města Petr Hájek.   Schválen byl také plán investičních akcí a velkých oprav v letošním roce. V plánu jsou více jak 3 desítky akcí za 44 milionů korun.   „Plán investic, který opět vychází v možností města, byl schválen bez připomínek. Jedná se například  o investice do Roškotova divadla, digitalizace kina, dále investice do oprav městských komunikací v ulicích Švermova a Pod Lesem. Dostatečné množství prostředků je také na opravy chodníků a na dvě stěžejní investice, kterými jsou zateplení Základní školy v Hylvátech a Mateřské školy Heranova.", dodal starosta Petr Hájek.   Další investice budou směřovat například do obnovy zeleně a revitalizaci sídliště Podměstí, rekonstrukce a výstavba chodníků v ulici Dělnické nebo na dlouho očekávanou rekonstrukci parkoviště u nemocnice, po které veřejnost již dlouho volá.   Zastupitelstvo města se dále zabývalo rezignací Jana Kopáče na post radního a volbou nového člena rady města, kterým byl zvolen Martin Mejdr.   Starosta města ukončil 15. zasedání Zastupitelstva města po dvou hodinách jednání.  
news list