Přejít na obsah

MUZEUM VYSTAVUJE PRÁCE DRTIKOLA, SUDKA A STEKLÍKA

V pátek 24. ledna byly v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí zahájeny dvě nové výstavy. Výstavy jsou věnované fotografické tvorbě Františka Drtikola a Josefa Sudka a intimně humorným kresbám nazvaným „ŇADROVKY" Jana Steklíka.   František Drtikol byl významným českým fotografem, který tvořil v letech 1901 až 1935. Proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu secese, později ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky.   Dalším významným fotografem je Josef Sudek, autor pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, krajin a reklamy. Začal fotografovat ve svých 17 letech, ale svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku.   Druhou zahájenou výstavou je výstava „ŇADROVEK" výtvarníka a ústeckého rodáka Jana Steklíka. „ŇADROVKY" – intimně humorné kresby spojující něžné linie s humorem.   Jan Steklík je nás významný kreslíř a kolážista, autor akcí a projektů. Zpočátku byl ovlivněn expresionismem a kubismem, od 60. let vytvářel strukturální obrazy a kresby. Vytvořil specifickou podobu českého informelu, pro niž je charakteristická komornost, smysl pro hru. Patří k protagonistům českého stamp-artu, kresby mají charakter jakýchsi her. Významný představitel českého informelu a konceptuálních tendencí.  
news list