Přejít na obsah

Omezení provozu a uzavření úřadu

Vážení občané, upozorňujeme, že ve dnech 27. a 28. 12. 2012 nebude prováděno ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zároveň bude ve dnech 28. - 31. 12. uzavřeno Informační centrum města. 31. prosince bude celý Městský úřad Ústí nad Orlicí a Informační centrum města pro veřejnost uzavřeno.   V uvedených dnech tyto úkony zajišťuje např. Česká pošta. Dále bude dne 31. 12. 2012 Městský úřad Ústí nad Orlicí a Informační centrum města pro veřejnost uzavřeno. Prvním úředním dnem v roce 2013 bude středa 2. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny.
news list