Přejít na obsah

MUZEUM OTEVŘELO NOVÉ VÁNOČNÍ VÝSTAVY

Dvě nové výstavy byly ve čtvrtek 13. prosince otevřeny v Městském muzeu v Hernychově vile. Vernisáž zahájila zpěvem ústecká Cecilská hudební jednota. První výstava návštěvníka seznamuje s unikátními církevními památkami jako jsou bible a staré tisky, kalichy a ciboria (liturgická nádoba používaná k uchovávání proměněných hostií), relikviáře a liturgické oblečení. K vidění je mnoho zajímavých exponátů z nichž některé se dodnes používají při mších.   Druhá výstava je věnována ústeckých betlémů a jejich tvůrcům. Vystaveny jsou betlémy, figury a obrazy od p. Štantejského, J. a V. Tauberových, Víška, Jansy a dalších. Betlémy jsou papírové, malované kvašem (malba vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou a pryskyřičnou, silně lepivou koloidní látkou).   Jak nové tak probíhající výstavy můžete v Hernychově vile navštívit denně kromě pondělí.   Více informací naleznete na www.muzeum-uo.cz.
news list