Přejít na obsah

PO PÁTÉ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA

Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo páté jednání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení Krizového plánu Obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí. Novelou zákona v roce 2010 bylo stanoveno jeho nové zpracování a došlo i k některým zásadním změnám ve struktuře plánu. Největší změnou je skutečnost, že se již nejedná o Výpis z Krizového plánu pardubického kraje, ale jde o vlastní dokument. Některé dílčí části plánů doposud zpracovávalo oddělení krizového řízení pardubického kraje, nově jsou zpracovány na naší úrovni. Dokument bude v závislosti na vývoji průběžně aktualizován a měl by bez větších a zásadních změn platit minimálně 4 roky do další souhrnné aktualizace. Dalšími důležitými body jednání byl Plán činnosti na rok 2013 a předložení návrhu rozpočtu řešícího přípravu na krizové a havarijní stavy. Velká diskuze vzešla z projednávání analýzy aktuálního stavu „požární vody" tedy hydrantů po městě za účelem pokrytí dodávky vody v případě požáru.
news list