Přejít na obsah

KONAL SE TRADIČNÍ „ADVENT V KNAPOVCI“

Římskokatolická farnost ve spolupráci s Mateřskou školkou Knapovec připravili v neděli 9. prosince adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci. Odpoledne se konala mše svatá s lidovým zpěvem,  koncert pěveckého sboru Campanula z Dolní Dobrouče,  předvánoční program dětí z mateřské školky a příchod sv. Mikuláše s nadílkou. V  Mateřské škole Knapovec byla připravena prodejní výstava vánočních dekorací dětí, maminek a učitelek. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
news list