Přejít na obsah

PROGRAM 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

PROGRAM
na 14. zasedání Zastupitelstva města              Ústí nad Orlicí,               které se bude konat dne 10.12.2012               od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:00
2. Připomínky k zápisu z 13. zasedání              Zastupitelstva města Předkládá: Starosta   15:10
3. Majetkoprávní úkony Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček   15:20
4. MPO/1                 - Změna zakladatelské listiny spol. TEPVOS, spol. s r.o.               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 409 15:30
5. MPO/2                 - Dodatek č. 11 smlouvy mandátní se spol. DÉMOS, spol. s                r.o.          Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 410 15:35
6. MPO/3                 - Smlouva o bezúplatném převodu - EG REAL a.s.               Předkládá: Mgr.                Přemysl Šťovíček               Přizvané osoby: 411 15:40
7. Finanční záležitosti Předkládá: Ing. Jozef Polák   15:45
8. FIN/1                 - Návrh na schválení rozpočtových změn               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 412 15:50
9. FIN/2                 - Návrh na schválení novelizovaného Statutu Fondu                rozvoje bydlení               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 413 16:00
10. FIN/3                 - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí                půjček z Fondu rozvoje bydlení               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 414 16:05
11. FIN/4                 - Návrh na schválení dodatků k úvěrovým smlouvám Českou                spořitelnou, a.s.               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 415 16:10
12. FIN/5                 - Návrh na uzavření smlouvy o dotaci na dopravní                obslužnost s Pardubickým krajem               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 416 16:15
13. OŠKCP/1-                 Mimořádné neúčelové finanční dotace do oblasti sportu z                finančních prostředků přerozdělených z "hazardu"               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 417 16:20
14. OŠKCP/2                 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí               Předkládá: Mgr.                Luboš Mikyska               Přizvané osoby: 418 16:35
15. ORM/1                 - Schválení kupní smlouvy na TI Cihlářská               Předkládá: Ing.                Jan Šebrle               Přizvané osoby: 419 16:40
16. Rozpočtové provizorium na rok 2013 Předkládá: Ing. Jozef Polák   16:45
17. FIN/6                 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2013               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 420 16:50
18. OZV o místním poplatku za komunální odpad Předkládá: Ing. Jozef Polák   16:55
19. FIN/7                 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí                nad Orlicí o místním poplatku za komunální odpad               Předkládá: Ing.                Jozef Polák               Přizvané osoby: 421 17:00
20. Změna OZV města č. 3/2003 o pořádku a               čistotě ve městě Předkládá: Jiří Záliš   17:10
21. ŽP/1                 - Návrh na změnu OZV č. 3/2003 o pořádku a čistotě města               Předkládá: Jiří                Záliš               Přizvané osoby: Mgr.                Marian Rada 422 17:15
22. Různé - Problematika stavebního úřadu Předkládá: Petr Marčík   17:25
23. SÚ/1                 - Vydání změny č. 1 regulačního plánu "U Letiště" Ústí                nad Orlicí.               Předkládá: Petr                Marčík               Přizvané osoby: 423 17:35
24. Různé - problematika SOC Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová   17:40
25. OSS/1                Výjimky ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty,                které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke                kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo k                prodloužení nájemní smlouvy               Předkládá: Mgr.                Ivana Nečekalová               Přizvané osoby: 424 17:45
26. Různé - informace                vedoucího MPO Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček   17:50
27. Různé - korespondence, zápisy Korespondence: Návrh na provoz Hernychovy vily - Petra                 Štosková Žádost                o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení - ul.                Písečník Zápisy                OSV:               1. OSV Hylváty - 1.11.2012               2. OSV Knapovec - 5.11.2012               3. OSV Kerhartice - 8.10.2012, 12.11.2012               4. OSV Černovír - 8.11.2012 Zápis                  FV - 5.12.2012 Zápis                KV: Zápis č. 8 z KV ze dne 5.9.2012 Zápis č. 9 z KV ze dne 26.9.2012 Zápis č. 10 z KV ze dne                  31.10.2012 Připomínky                   člena KV k protokolu č. 3 Vyjádření vedoucího MPO k zápisu KV Předkládá: Petr Hájek   17:55
28. Závěr Předkládá: Starosta
news list