Přejít na obsah

„DEN JINAK“ NA ZŠ KOMENSKÉHO

Ve čtvrtek 6. prosince se na druhém stupni ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí konal 8. ročník akce nazvané „DEN JINAK". Tato akce je primárně zaměřena na prevenci rizik a rizikového chování, které hrozí nejen této věkové skupině žáků.   Žáci byli rozděleni do skupin a připraveno pro ně bylo několik témat jako například drogy a protidrogová tématika, projekce filmů se sociální tématikou, ukázky zdravého životního stylu v kontrastu s návykovými látkami a závislostmi, ukázka exotických živočichů a další aktivity. Žáci se do této netradiční výuky se zájmem zapojují a aktivně se jí účastní.  
news list