Přejít na obsah

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU S ADVENTNÍM TVOŘENÍM

Na sobotu 1. prosince připravila Městská knihovna Ústí nad Orlicí, v rámci celostátní akce "Den pro dětskou knihu", bohatý program pro návštěvníky knihovny. „Den pro dětskou knihu" je celostátní akce s cílem propagovat dětské knihy, dětské čtenářství a také knihovny. Program byl složen nejen z výpůjční výstava zajímavých dětských knížek, ale hlavně z adventní výtvarné dílny. Připravena byla výroba adventního kalendáře, který si děti s rodiči mohly vyzdobit dle fantazie. Výtvarná dílna měla úspěch a přes 20 dětí s rodiči si odnesli vlastnoručně vyrobený kalendář.  
news list