Přejít na obsah

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V KAMÍNKU

Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí připravilo na středu 28. listopadu prodejní výstavu širokého spektra didaktických, kompenzačních pomůcek a zboží s vánoční tématikou. Výstavu, určenou široké veřejnosti včetně učitelů základních a mateřských škol, navštívil také místostarosta města Zdeněk Ešpandr. K vidění a vyzkoušení byly dřevěné hračky, skládačky, pomůcky vhodné pro rozvoj jemné i hrubé motoriky a mnoho dalších pomůcek. Mezi vánočním zbožím byly perníčky, svícny, ozdoby, keramika a mnoho dalšího. Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK se zaměřuje především na:
  • podporu rodiny s dítětem s postižením
  • speciálně pedagogickou péči včetně logopedie
  • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
  • integraci dětí se zdravotním postižením
  • metodické vedení škol integrujících děti a žáky se zdravotním postižením
  • půjčování hraček, pomůcek a literatury
  • diagnostiku autismu a poradenství v oblasti vzdělávání dětí s autismem
  • vzdělávání dětí s artismem

news list