Přejít na obsah

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ V MALÉ SCÉNĚ

V úterý 27. listopadu se v Malé scéně konalo podzimní setkání vedení města Ústí nad Orlicí s občany. Na úvod setkání byla promítnuta prezentace projektu „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" od SŽDC coby investora  celého projektu. Po prezentaci proběhla diskuze doplněná mnoha dotazy občanů města na novou výpravní budovu, využití staré budovy nádraží, parkování na kerhartické straně a další. Dle slov starosty města Petra Hájka je soutěž na dodavatele ukončena,vítěz vybrán a smlouva podepsána, takže stavební práce mohou začít. Nově by na kerhartické straně mělo vzniknout na 140 parkovacích míst a dle stavebního povolení bude vybudována nová odbavovací budova a uprostřed kolejiště zachována stará výpravní budova.   Dalšími tématy v rámci setkání byla čistota a úklid města, plán investic a rozpočet města pro rok 2013. Řeč přišla na dopravu, konkrétně problematika parkování ve městě a omezení rychlosti na ulici Čs. armády. V ulici Čs. armády byla rychlost pro všechna vozidla omezena na 30 km/h. Následně byla dodatkovou tabulkou omezena pouze pro vozidla nad 3,5 tuny, takže osobní vozidla mají povolenu běžnou rychlost 50 km/h.   Posledním z probíraných témat bylo třídění, využití a likvidace odpadů ve městě a výše poplatku za odvod odpadu v roce 2013. Občané se ptali na náklady města spojené s likvidací odpadů a příjem z poplatků od občanů. Co se týká výše poplatku za svoz komunálního odpadu bude tento schvalovat zastupitelstvo města a o jeho výši vás bude po schválení informovat.  
news list